Over Quintos

 

Quintos financieel projectmanagement is gespecialiseerd in advisering, project- en interim-management op het gebied van financieel-, treasury- en risicomanagement en data benchmarking & analyses, voornamelijk in de zorgsector. Daarbij wordt gewerkt vanuit een geïntegreerde visie waarbij een gezond balansbeheer het uitgangspunt vormt voor de financiële performance, die tegemoet komt aan de eisen die de organisatie én stakeholders daaraan stellen.


Quintos is een onafhankelijke organisatie die geen binding heeft met banken of andere financiële instellingen. De partners zijn afkomstig uit diverse deelgebieden binnen het financiële werkveld.


Het resultaat van het werk van Quintos bestaat, natuurlijk afhankelijk van de specifieke vraagstelling en situatie, in de regel uit een betere financieringsstructuur met evenwichtige verhoudingen tussen eigen en (lang en kort) vreemd vermogen en een transparante en beheersbare treasury. Dat resulteert o.a. in betere ratio’s voor wat betreft solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit.